DISTANSUTBILDNING VIA TEAMS

Vi erbjuder distansutbildningar i våra applikationer via Microsoft Teams. Kurserna hålls som förmiddag eller eftermiddags kurs och tar ca 3.5 h. Utbildningarna är exklusivt per företag vilket ger deltagaren/deltagarna stora möjligheter att ställa specifika frågor. Kontakta oss för mer information eller för att boka kurstillfälle. Pris 3.200 SEK/pers.

Bokningsbara dagar 2024

Vecka Valbara dagar Kurslängd Pris
3
15 – 17 Januari 2024
ca 3,5 h
3.200 SEK/pers
7
12 – 14 Februari 2024
ca 3,5 h
3.200 SEK/pers
11
11 – 13 Mars 2024
ca 3,5 h
3.200 SEK/pers
15
8 – 10 April 2024
ca 3,5 h
3.200 SEK/pers
20
13 – 15 Maj 2024
ca 3,5 h
3.200 SEK/pers

Har ni andra önskemål gällande utbildning, Kontakta oss.

Kalibreringssystem, mätdonssystem och dokumenthantering från ATIVA Development AB