Mätdonskalibrering och underhåll

ATIVA-Mätdon 6.0 är ett mätdonsregister för företagets mätdon, verktyg och andra instrument. Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ i registret avseende senaste bekräftelse (kalibrering), tidpunkt för nästa bekräftelse, färgkodsmärkning, var det hålls lagrat, mätdata mm.
Kalibreringssystem, mätdonssystem och dokumenthantering från ATIVA Development AB
Kalibreringssystem, mätdonssystem och dokumenthantering från ATIVA Development AB

ATIVA-MÄTDON 6.0 – ETT EFFEKTIVT MÄTDONSSYSTEM

ATIVA-Mätdon 6.0 är ett mätdonssystem för lagring, underhåll och kalibrering. Det hanterar verksamhetens alla mätdon, instrument med mera som kräver regelbunden kontroll och uppföljning.

Den som använder ATIVA-Mätdon 6.0 avgör själv hur mycket information som ska rapporteras tillbaka till systemet efter varje bekräftelse. För vissa företag kan det vara tillräckligt att rapportera resultatet från kalibreringen tillbaka till systemet, d.v.s. om mätdonet är godkänt för fortsatt användning eller inte. Uppmätta värden läses in i systemet och lagras för spårbarhet. Mätdata från mätdon med elektronisk utgång kan automatiskt skicka in mätvärden i programmet för lagring. Alternativt kan man i protokollfunktionen ange ett filnamn som specificerar var mätdata finns lagrade eller ska lagras.

I systemet kan protokoll för de flesta förekommande utrustningar definieras (till exempel elektroniska mätdon, fixturer, vågar, termometrar och tryckgivare). Det håller bland annat reda på statusen för varje objekt i registret med avseende på resultatet på den senaste kontrollen (kalibrering), tidpunkt för nästa bekräftelse, färgkodsmärkning, var det lagerhålls, mätdata, kostnader för kalibreringar med mera. På så sätt fås information enkelt fram varje gång det är dags att kontrollera eller kalibrera ett mätdon.
ATIVA-Mätdon är framtaget med avsikt att passa företag som arbetar efter ISO 9000 eller andra standarder som kräver regelbunden kalibrering. Exempelvis går det att definiera kalibreringsmallar som kvalitetsdokument med all nödvändig information.

ATIVA-Mätdon stödjer kraven i de flesta Internationella standarder där registrering av mätdata krävs.

ATIVA-Mätdon stödjer även kalibrering enligt laboratoriestandarden ISO/IEC 17025 och företag som kalibrerar efter den standarden kan skapa och lämna ut digitalt signerade kalibreringsbevis.