ATIVA-Dokument 5.0 ersätter helt ATIVA-Dokument 4.1. Utveckling av ATIVA-Dokument 4.1 har upphört.

Uppgradera ATIVA-Dokument 4.1 till ATIVA-Dokument 5.0
ATIVA-Dokument 4.1 uppgraderas enkelt till ATIVA-Dokument 5.0. Kund med giltigt serviceavtal uppgraderar kostnadsfritt. För kund som saknar giltigt serviceavtal så har vi fina uppgraderingserbjudanden där både fritt avtal och konvertering av befintlig databas ingår. Kontakta oss för offert.

Information om uppgraderingsperiod
Alla nuvarande kunder kommer att kontaktas i turordning av ATIVA Development AB via epost med information om uppgradering. Känner ni att ni inte vill vänta på er tur så går det bra att kontakta oss för att fortare kunna uppgradera till den senaste versionen.