ATIVA-DOKUMENT 5.0 – EFFEKTIV DOKUMENTHANTERING

Programvaran hjälper organisationer att upprätta ett lättanvänt och effektivt system för dokumenthantering. Företag och organisationer som idag känner att man inte har tid, resurser och personal för att hålla all information uppdaterad, på rätt plats och på rätt ställe kommer att ha stor hjälp av att införa ett dokumenthanteringssystem.

ATIVA-DOKUMENT 5.0 ETT SYSTEM FÖR DOKUMENTHANTERING
Programmet ATIVA-Dokument ger direkt information om dokumentens status: godkännare, upprättare, utgåva, distribueringsdatum, distribuerare, dokumentkategori, dokumentnummer och giltighetstider Utöver ovanstående information kan man med hjälp av en knapptryckning få information om dokumentens kopplingar inom verksamheten dvs. vad och vilka berörs av det aktuella dokumentet, se hur dokumenten kopplar till olika standarder, lagar och föreskrifter samt hur dokumenten är kopplade till varandra.

ENKELT ATT ANVÄNDA
ATIVA-Dokument är utvecklat med kunden i fokus dvs. att du som köpare enkelt kommer att kunna börja använda ATIVA-Dokument. Applikationen är laddat med de vanligaste dokumentkategorierna, Strukturen för ISO 9001, ISO 14001 och grundstommen för de vanligaste processflödena.

VALFRIHET
ATIVA-Dokument tillvaratar modern teknik som ofta redan finns i organisationen. Exempelvis Microsofts Office-paket och Microsoft 365. Programmet är gjort på ett sådant sätt att det går att börja på en enkel nivå med ett fåtal användare sedan kan man växa i takt att man vill sprida information till fler medarbetare.