ATIVA-Mätdon 6.0 ersätter helt TQS-Mätdon Pro och ATIVA-Mätdon 5.0. Support och utveckling av TQS-Mätdon Pro och ATIVA-Mätdon 5.0 har helt upphört.

Uppgradera ATIVA-Mätdon 5.0 till ATIVA-Mätdon 6.0
ATIVA-Mätdon 5.0 uppgraderas enkelt till ATIVA-Mätdon 6.0. Kund med giltigt serviceavtal uppgraderar kostnadsfritt. För kund som saknar giltigt serviceavtal så har vi fina uppgraderingserbjudanden där både fritt avtal och konvertering av befintlig databas ingår. Kontakta oss för offert.

Uppgradera TQS-Mätdon Pro till ATIVA-Mätdon 6.0
Det går fortfarande att uppgradera gamla TQS-Mätdon Pro till ATIVA-Mätdon 6.0. Kontakta oss för offert.

Uppgradera andra system till ATIVA-Mätdon 6.0
ATIVA Development kan även i många fall uppgradera från andra system. Kontakta oss för en kostnadsfri analys av er befintliga data.