SERVICEAVTAL

ATIVA Development AB’s kunder skall alltid ha tillgång till bra support och de senaste versionerna av system och handböcker. Med serviceavtalet försäkrar du dig som kund om den trygghet och kontinuitet som krävs för att arbetet skall fungera smidigt.

FRI SUPPORT

Serviceavtalet ger er rätt till kostnadsfri support via e-post/telefon angående handhavandet av programmets funktioner.

FRIA UPPGRADERINGAR

Med serviceavtalet får man inte bara hjälp med sitt program utan också den senaste versionen av programmet. Genom direktkontakter med våra kunder får vi mycket återkoppling, som leder till nya funktioner i programmet. När det sker mer genomgripande förändringar, som leder till ett helt nytt program får man automatiskt den nya programvaran skickad till sig.

SERVICEAVTALETS GILTIGHET

Serviceavtalet träder ikraft omgående när man beställer ATIVA-Mätdon. Det faktureras sedan årsvis i förskott och löper tills vidare. Avtalsperioden är 12 (tolv) månader från det att beställningen av ATIVA-Mätdon har mottagits och accepterats av ATIVA Development AB. Avtalet förlängs automatiskt i perioder om 12 månader vid varje avtalsperiods upphörande. Om programvaran inte ska användas längre så kan avtalet sägas upp av den brukande parten senast 30 dagar före varje avtalsperiods slut.