ATIVA-MÄTDON 6.0 FUNKTIONER

ATIVA-Mätdon 6.0 är uppbyggt för att passa såväl små som stora organisationer. Stor vikt har lagts så att funktioner och egenskaper ska vara så generella som möjligt för att kunna passa alla typer av verksamheter. Allt bygger på marknadsledande standardlösningar när det gäller utvecklingsverktyg, databaser, installationsprogram mm.

MÄTDONSSYSTEMETS HUVUDFUNKTIONER
REGISTERFINNS I ATIVA-MÄTDON
Mätdon
Kalibreringsinstruktioner
Kalibreringsmallar
Grupper
Gruppkategorier
Personer
Enheter
Spårbarheter
Artiklar
Tillverkare
GEOGRAFISKA PLATSERFINNS I ATIVA-MÄTDON
Avdelning
Plats
Kalibreringsplats
Leverantör
Extern plats
Reparationsplats
Kund
ALLMÄNTFINNS I ATIVA-MÄTDON
Internt och externt hjälpsystem
Stöd för handscanner
Utskrift av streckkoder
Streckkoder (QR, Code 128, PDF417, Datamatrix)
Enkelt att registrera nya objekt med kopiering
Stöd för flertalet internationella standarder
Koppla gruppbilder och filer till mätdon
Välja vilka kolumner som ska visas i listor
Skapa olika databaser för olika ändamål
RAPPORTERFINNS I ATIVA-MÄTDON
Omfattande rapportsystem
Exportera rapporter till PDF, Word, RTF och Excel
Exportera oformaterad data till Excel, XML och teckenseparerad text
Sökning i rapporter
Dynamiska rapporter. Välj önskade kolumner och sätt kolumnbredder
KALIBRERAFINNS I ATIVA-MÄTDON
Avvikelse rapporteras direkt
Överskridet maxvärde eller minvärde rapporteras direkt
Överskriden toleransvidd rapporteras direkt
Obegränsat antal mätpunkter
Förslag på kalibreringsresultat utifrån inmatade värden och toleransgränser
Koppla externa kalibreringar
Flera olika beräkningsalternativ för nästa kalibrering vid godkänd kalibrering
Spårbara kalibreringar
Tendensvärde per kalibrering
Stöd för ackrediterad kalibrering enligt ISO/IEC 17025
Digitalt signerade kalibreringsbevis enligt ISO/IEC 17025
PLANERINGSVERKTYGFINNS I ATIVA-MÄTDON
Prognoser av kommande kalibreringar
Kalibreringskostnader
Utfall av färdiga kalibreringar
Kostnadsutfall av utförda kalibreringar
SÖKNING/FILTRERINGFINNS I ATIVA-MÄTDON
Färdiga snabbsökningar
Strikt filtrering
Sök på spårbarheter
Avancerad sökeditor för egna sökningar
Spara egna sökningar för återanvändning
Sök på utlånade mätdon
Gå till…. Sökning
Listsökning
SYSTEMADMINISTRATIONFINNS I ATIVA-MÄTDON
Användarkonton
Sätt valfri behörighet till användare med användarkategorier
Finjustera enskilda databaser
Döp om register och fältrubriker
FLERSPRÅKIGTFINNS I ATIVA-MÄTDON
Svenska
Engelska
ÖVRIGTFINNS I ATIVA-MÄTDON
Påminnelser om kalibrering via epostMed tilläggsmodulen ATIVA-Mätdon Mail