ATIVA-MÄTDON MAILSYSTEM

ATIVA-Mätdon Mail är en tilläggsmodul till ATIVA-Mätdon 6.0. Programmet skickar ut påminnelser för mätdon/objekt som ska kalibreras kommande månad via e-post till ordinarie innehavare och/eller till kontaktpersoner för avdelningar och platser. Detta kan göras antingen via manuell hantering eller via schemaläggning för automatisk påminnelse.

Med ett knapptryck skickas påminnelser till alla berörda personer som innehar mätdon/objekt som ska kalibreras. Om programmet är installerat på en server eller annan dator som sällan stängs av går det även att schemalägga påminnelserna så att varje månad får respektive innehavare/avdelningsansvarig ett e-postmeddelande om vilka objekt som ska lämnas in för kalibrering.

FUNKTIONSBESKRIVNING

ATIVA-Mätdon Mail kan användas som en desktopversion där tex. en ansvarig administratör startar denna utan schemaläggning och skickar påminnelser inför kommande kalibrering till berörda personer. Det går även att installera modulen som en serverapp och tex. låta applikationen automatiskt via schemaläggning skicka ut påminnelser för objekt som ska kalibreras till rätt personer varje månad.

TYPER AV UTSKICK

Tilläggsmodulen ställs in för att skicka epost-påminnelser med någon av följande utskickstyper

  • Ska kalibreras nästa månad.
  • Ska kalibreras denna månad (?).
  • Är ej kalibrerade i tid (X).
  • Är aktuella för kalibrering (X+?).

VAL AV MOTTAGARE FÖR EPOST-PÅMINNELSER

Nedan alternativ går att välja som mottagare av epost-påminnelser

  • Ordinarie innehavare. Alternativet skickar påminnelser till alla ordinarie innehavare av objekt.
  • Kontaktperson för avdelning. Detta val skickar en påminnelse till kontaktpersoner för avdelningar. En lista med alla objekt som tillhör aktuell avdelning skickas till en vald kontaktperson. Alternativet listar även objekt som saknar ordinarie innehavare men ändå är knutet till en avdelning.
  • Ordinarie innehavare + kontaktperson för avdelning. Kombinationsval av ordinarie innehavare och kontaktperson för avdelning.
  • Kontaktperson för ordinarie plats. När denna är vald kommer programmet att skicka påminnelser till alla kontaktpersoner av ordinarie plats. En lista med alla objekt som tillhör aktuell plats skickas till en vald kontaktperson. Alternativet listar även objekt som saknar ordinarie innehavare men ändå är knutet till en ordinarie plats.
  • Ordinarie innehavare + kontaktperson för ordinarie plats. Kombinationsval där ordinarie innehavare och kontaktperson för ordinarie plats får epostpåminnelser.

VÄLJ DATABASER FÖR UTSKICK

Applikationen klarar av att hantera upp till 20 databaser samtidigt. Om flera databaser ska övervakas så går det att starta upp ytterligare en installation.