Dokumenthantering & mätdonssystem

ATIVA-DOKUMENT 5.0

Dokumenthanteringssystemet är till för företag och organisationer som idag känner att man inte har tid, resurser och personal för att hålla all information uppdaterad, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Programmet hjälper organisationer att upprätta ett lättanvänt och effektivt system för dokumentstyrning.
Läs mer

ATIVA-MÄTDON 6.0

ATIVA-Mätdon 6.0 är ett mätdonssystem för företagets mätdon, verktyg och andra instrument.
Det håller bl.a. reda på statusen för varje individ i registret avseende senaste bekräftelse (kalibrering), tidpunkt för nästa bekräftelse, färgkodsmärkning, var det hålls lagrat, mätdata mm.
Läs mer

NÅGRA AV VÅRA KUNDER