ATIVA-Dokument 5.0 versionshistorik

Nedan listas alla utgåvor av ATIVA-dokument 5.0 som har lanserats av ATIVA Development AB. Alla kontaktpersoner ska ha fått en nedladdningslänk till den senaste utgåvan via e-post. Om du har en tidigare version av ATIVA-Dokument än den som visas här rekommenderar vi att uppgradera till senaste versionen. Har du inte tillgång till senaste installationen så prata med er ansvariga kontaktperson. Det går även bra att kontakta oss för att få tillgång till senaste utgåvan.
För att se vilken version som används så välj Om ATIVA-Dokument under hjälpmenyn.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.08)

NY FUNKTIONALITET

 • Rapportverktyg är infört. Skapa rapporter från valfri dokumentvy. Skriv ut rapporter, exportera till flertalet format tex. PDF, Word, Excel. Skicka Epost-rapporter. Skapa fullt dynamiska rapporter på olika pappersformat. Välj specifika filtrerade/sökta urval som källa för era rapporter.

Dokumenthantering och dokumentstyrning från ATIVA Development AB

 • Ett alternativ till systemets inbyggda PDF och bokmärkes API är utvecklat. Ni som har upplevt problem med PDF konvertering kan nu använda Word automation istället.

Dokumentstyrning och dokumenthantering från ATIVA Development AB

FÖRBÄTTRINGAR

 • Alternativet Dölj knapparnas rubrikerPågående aktiviteter sparar nu valt läge även vid omstart av applikationen.

ÖVRIGT

 • Alla interna kontroller är uppdaterade till 23.2.4.
 • Uppdaterad hjälpfil.
 • ATIVA-Dokument 5.0 är nu certifierat av DigiCert Inc. Certifikatet är av typen EV Code Sign och är den allra högsta nivån av certifikat. Med detta så får nu ATIVA Development AB signera kompilerad kod. Kunder kan nu fullt ut lita på att ATIVA-Dokument har en säker, certifierad och signerad kodbas.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.07)

RÄTTADE FEL

 • Viss typ av publicering uppdaterade inte alla dokument korrekt vilket kunde få till följd att äldre versioner av dokument blev kvar. Problemet berörde dokument som ej hade läskopior i PDF och att målplatsen redan hade en publicering.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.06)

NY FUNKTIONALITET

 • Bestäm hur ett dokument ska visas. Ett nytt alternativ på verktyget ”Visa mer information” är tillagt. Alternativet tvingar dokumentet att alltid visas i sin ursprungliga applikation även om det finns en PDF läskopia.

RÄTTADE FEL

 • Distributionslistan med pappersmottagare uppdaterade inte utskriftsdatum.

ÖVRIGT

 • Alla interna kontroller är uppdaterade till version 23.1.3.0
 • Uppdaterad hjälpfil.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.05)

NY FUNKTIONALITET

 • Jämför utgåvor. Ett nytt verktyg där det går att jämföra utgåvor är infört. Applikationen kan visa skillnader mellan valfria utgåvor. Detta ger full spårbarhet mellan utgåvorna.

Verktyget ”Jämför utgåvor”

Exempel på hur ett jämförande dokument kan se ut där alla redigeringar/ändringar mellan utgåvorna visas.

RÄTTADE FEL

 • Det gick inte att döpa om en titel om den nya titeln hade mer än 50 tecken.
 • Felmeddelande kunde visas om en utförd ändring inte sparades och man klickade på ”Standard” i verktyget ”Visa mer information.”

ÖVRIGT

 • Alla interna kontroller är uppdaterade till version 22.2.5.0
 • Uppdaterad hjälpfil.

 

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.04)

 

FÖRBÄTTRINGAR

 • Funktionerna ”Dokumentstruktur” och ”Utökad dokumentinformation” är optimerade och läser nu med lätthet in stora mängder data.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.03)

NY FUNKTIONALITET

 • I verktygen publicera, dokumentinformation och dokumentstruktur är nu träden omgjorda så att de visar samma kolumner och använder samma sortering som i huvudfönstret.
 • Direkt när ett dokument distribueras så kommer en PDF läskopia att skapas. Man behöver alltså inte längre öppna dokumentet efter distribution för att få en läskopia.
 • Möjlighet att byta titel på ett dokument i samband med ny utgåva är infört.
 • Mer av gränssnittet sparas när applikationen stängs ned. Nu kommer applikationen ihåg vilken dokumentvy som senast var aktiv, om sök och filterpanelen var synliga. Dessa sätts sen vid nästa start.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Nu visas endast relevanta mappar som öppna på pågående aktiviteter. Tidigare så öppnades hela strukturen från rotmappen ner till dokumentet vilket då kunde ge många öppna mappar utan innehåll.
 • På alla ställen i verktyget dokumentinformation där dokument och mappar kan väljas så visas nu valda dokument/mappar med fet text.

RÄTTADE FEL

 • Grafikproblem gjorde att text kunde ”skeva” när man bläddrade i trädstrukturerna vid dokumentvyerna.
 • Mappar på remisshanteringen öppnade och stängde inte på rätt sätt.
 • Det gick att koppla ett dokument till sig själv i verktyget dokumentinformation. När man försökte spara så blev det error.
 • Dubbelsortering sparades inte på rätt sätt. Vid omstart så förlorade man dubbelsorteringen.

ÖVRIGT

 • Uppdaterad hjälpfil.

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.02)

NY FUNKTIONALITET

 • Vid inloggningsfönstret finns nu en knapp för att ange egna sökvägar i UNC format. Nu går det direkt att skriva in UNC sökvägar till omappade enheter eller andra nätverks-sökvägar.

RÄTTADE FEL

 • Worddokument som har mer avancerade objekt t.ex. Smartart, matematiska formler, skuggade ramar etc. kunde inte konverteras på rätt sätt till PDF. Nu förbigås PDF konverteringen och dokument som innehåller ej supportade objekt visas i Word istället.
 • På fliken Processer i verktyget ”Visa mer information” så visades kryssrutor även fast processen var låst för att väljas.
 • Felmeddelande visades om man klickade på stänga vid dialogen för att ange hur många dagar en remiss ska vara giltig.

FÖRBÄTTRINGAR

 • Worddokument som har mer avancerade objekt t.ex. Smartart, matematiska formler, skuggade ramar etc. kunde inte automatiskt skriva metadata på rätt sätt. Nu faller applikationen tillbaka vid sådana dokument och använder Word Automation för att skriva metadata vid insatta bokmärken.

ÖVRIGT

 • Alla interna kontroller är uppdaterade till version 22.2.3.0

ATIVA-Dokument 5.0 (Patch release, version 5.0.01)

RÄTTADE FEL

 • Om ett dokument uppgraderade filformat från *,doc till *.docx från verktyget ”Visa mer information” och det samtidigt fanns en skapad läskopia så kunde inte uppgraderingen fullföljas och ett felmeddelande visades

ATIVA-Dokument 5.0 (Finale release, version 5.0.00)

Gällande version: 5.0.00